ร้านกาแฟปายตาง (Pai Thaang Cafe)

ปายตาง (pai thaang cafe) เป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเหนือของประเทศเรานี่เอง เป็นร้านที่มีบรรยากาศที่สดชื่น อากาศดี เพราะรอบๆร้านเต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้า บริเวณพื้นที่ของร้านตกแต่งได้อย่างลงตัว ไม่เลอะเทอะ มีที่นั่งทั้งภายนอกและภายในของร้าน ร้านมี…