กาแฟสายพันธุ์ โรบัสต้า

กาแฟโรบัสต้า ชื่อสามัญ Robusta coffee กาแฟโรบัสต้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Coffea canephora Pierre ex A.Froehner (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Coffea robusta L.Linden)…