เถียงนา Coffee and Bakery Farm (จังหวัดตาก)

เถียงนา Coffee and Bakery Farm ร้านกาแฟ เบเกอรี่ และอาหารจานเดียวง่ายๆ ท่ามกลางธรรมชาติมีต้นไม้อันหนาแน่น แปลงนาเล็กๆ ริมสระน้ำเป็นที่อยู่ของปลาอันชุกชุม บรรยากาศแบบนี้ยังสามารถหาได้ในพิกัดทางหลวงหมายเลข 1 จังหวัดตาก ไว้แวะพักระหว่างก่อนขึ้นเหนือ…