ร้าน Laliart Cafe อารีย์ซอย 2

ร้าน Laliart Coffee ตั้งอยู่ที่ อารีย์ซอย 2 ร้านนี้เกิดขึ้นจากคนรักกาแฟ คือ คุณ  เอกกมล ธีปฏิกานนท์ (ต้น) และคุณ นวลวรรณ สุพฤฒิพานิชย์…