The Giant Chiangmai ร้านกาแฟบนต้นไม้ใหญ่

The Giant Chiangmai  ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ บ้านป็อก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ผ่านผ่านศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกไปประมาณ 7 กิโลเมตร เนื่องจากร้านตั้งอยู่บนไหลเขา ทำให้เส้นทางในการเดินทางค่อนข้างลาดชันและหักศอก นักท่องเที่ยวควรขับรถด้วยความระมัดระวัง ร้านนี้เป็นร้านกาแฟที่สร้างขึ้นบนต้นไม้ใหญ่ ที่โครงสร้างทั้งหมดถูกยึดไว้โดยรอบไม่มีส่วนที่สร้างความบอบช้ำให้กับต้นไม้เลย…