A Day Awesome คาเฟ่ (บุรีรัมย์)

ร้าน A Day Awesome คาเฟ่ เดินทางไปตรงหัวมุมซอยแสงสุข บนถนนอินจันทร์ณรงค์ โครงสร้างอาคารสีขาวๆ สบายตาของ A Day Awesome คาเฟ่แทรกตัวอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ต้นจามจุรียักษ์สองต้น บรรยากาศโล่งๆ ชวนต้อนให้เราตบเท้าเข้าไปทำความรู้จัก…