กาแฟมีกี่สายพันธ์ุ

สายพันธุ์ของกาแฟมีอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิด แต่กาแฟที่ทั่วโลกนิยมปลูกและบริโภคกันจะมีอยู่สองสายพันธุ์หลักๆคือ “อาราบิก้า ”  และ  ” โรบัสต้า ”   ซึ่งกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้านั้นจะถูกใช้ตามร้านกาแฟสดทั่วๆไป ส่วนโรบัสต้าสามารถพบเจอได้ในกาแฟสำเร็จรูปยี้ห้อต่างๆ หรือนำมาเป็นส่วนผสมของอาราบิก้าเพื่อให้ได้รสชาติใหม่ที่กลมกล่อมขึ้น อาราบิก้า (Arabica)  ::  ต้นกาแฟสายพันธุ์นี้เป็นที่นิยมปลูกกันมากที่สุด…