ร้าน บะเก่า (เชียงใหม่)

บะเก่า เป็นคำเมือง แปลว่าเรื่องเล่าเก่าแต่ก่อน บะเก่า เจียงใหม่ ได้เกิดจากคนกลุ่มหนึ่ง ได้รวมตัวกันสร้างบรรยากาศเก่าแก่ ด้วยการตกแต่งร้านแบบ โบราณออกจีนนิดๆ มีรูปแบบร้านที่เรียบง่าย เน้นใช้ไม้เก่าและของโบราณ ในการตกแต่ง จึงรวมเอาของโบราณ รวมถึงกาแฟโบราณ แบบต่างๆ…