ร้าน Brownie Brown Coffee Lab (เชียงใหม่)

ร้าน Brownie Brown Coffee Lab ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ สไตล์การแต่งร้านก็แน่นอนที่ต้องออกไปทางเหนือ ล้านนา เป็นเรือนไม้สีน้ำตาล รวมไปถึงฟอนิเจอร์ก็เป็นไม้เช่นกัน บริเวณรอบๆร้านโอบไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าตกแต่งอยู่โดยอยู่รอบร้าน สีของต้นไม้ตัดกับสีของเรือนของร้านที่เป็นสีน้ำตาล รวมไปถึงของตกแต่งอื่นๆ ยิ่งทำให้บรรยากาศของร้านร่มรื่น ร่มเย็น…