Coffee In The Garden (เขาใหญ่)

Coffee In The Garden ณ เขาใหญ่ แผ่นสังกะสีสีเงิน ที่ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้สูงใหญ่ รวมทั้งเหล่าไม้คลุมดินเติมแต่งบนผนังและหลังคาของร้านกาแฟเล็กๆริมทางใน อ.ปางช่อง เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจที่ต้องการทำตามความฝัน เจ้าของร้านแห่งนี้ สำหรับร้านกาแฟนี้ เป็นอีกหนึ่งความใฝ่ฝันที่อยากทำมานานนับสิบปีแล้ว การบริการต่างๆภายในร้าน…