Coffee World ร้านกาแฟย่านบางนา

Coffe world เป็นร้านกาแฟระดับพรีเมี่ยม มีสาขาอยู่หลากหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งหมดกว่า 120 สาขา ใน 7 ประเทศ มีเครื่องดื่มหลายประเภท ทั้ง กาแฟ ชาต่างๆ ช็อคโกแล็ตมอลล์…