The Barn: Eatery Design (เชียงใหม่)

The Barn: Eatery Design ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นร้านกาแฟที่ส้รางคล้ายๆ โรงงาน หรือโรงนา ติดกระจกรอบด้านของร้านเพื่อให้แสงเข้า ไม่มีเพดานแต่เป็นโครงหลังคาสามเหลี่ยมขึ้นไป มีหลอดไฟห้อยลงมาจากโครงด้านบน ด้านในของร้านไม่ติดเครื่องปรับอากาศมีเพียงแค่พัดลม แต่บรรยากาศของร้านยังคงดี เพราะหลังคาร้านสูง โปร่ง…