The M Cafe – The Massive Toy Gallery กรุงเทพ

The M Cafe – The Massive Toy Gallery ของดีเขตทุ่งครุ  มีคนแนะนำมาว่าที่นี่มีของดี สถานที่ใหญ่โตเกินกว่าจะเป็นร้านกาแฟ ภายในร้านโอ่โถงมาก กาแฟถือว่าถูกมาก เริ่มต้นที่ 50…