ร้าน Think Cafe (ราชพฤกษ์)

Treebox Container Restaurant เป็นร้านอาหารและรวมไปถึงร้านกาแฟเล็กๆในร้าน ภายในร้านมี 3 ส่วนด้วยกัน คือ Simple Day , Think Cafe และTree Box…