YoungFolk ร้านกาแฟเชียงใหม่

YoungFolk ร้านกาแฟสไตล์คลาสสิคโบราณเน้นเฟอร์นิเจอร์ไม้ บริเวณพื้นที่ของร้านกว้างขวาง ร้านมี 2 โซน โซนห้องกระจก และ โซนที่อยู่ข้างๆกัน เป็นเรือนไม้มีที่ให้เลือกนั่งทั้งบนเรือน และ ใต้ถุนเรือน ของตกแต่งบนเรือนไม้ ก็เป็นของเก่าๆ โบราณหายาก…